Presentasjoner

Rapportsøk

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?