Presentasjoner

Rapportsøk

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på