Skip to main content

Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

onsdag 8. mars 2017

kl. 14:00–17:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet. 

 

8mars kvinne18mars kvinne28mars kvinne3

 

 

 

 

 

 

Da LDO i januar la frem sin tilsynsrapport til FNs kvinnekomité, påpekte ombudet at «stadig flere, jenter og kvinner spesielt, trakasseres, trues, tvinges og forfølges gjennom sosiale og digitale medier». En undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at kvinner ikke utsettes for mer trakassering enn menn, men at kvinner mottar andre typer kommentarer – rettet mot kjønn og utseende. Hvilke konsekvenser har slike ubehagelige opplevelser for kvinners deltakelse i offentlige debatter?

I det norske arbeidslivet er det en økning i kvinner som har opplevd seksuell trakassering. USA har fått en president som skryter av å ha klådd på kvinner og vil straffe de som tar abort. Hva kan gjøres for å snu utviklingen?

Det er store demonstrasjoner over hele verden, i gatene så vel som på sosiale medier. Kvinner marsjerer i protest mot trakassering og sjåvinisme. Er det en ny bølge av engasjement på vei? Disse spørsmålene ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

 

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Den nye rapporten "Seksuell trakassering i arbeidslivet" ble presentert av Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad, Fafo, Lysark (pdf)
og kommentert av LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik

Innledninger ved

likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm: Trakassering på jobben er et arbeidsmiljøproblem - og skal behandles som det!

Kari Steen-Johnsen, ISF: Netthets og trakassering av kvinner i det offentlige ordskiftet. Omfang og konsekvenser. Lysark (pdf)

Hva kan gjøres for å snu utviklingen? Fafos Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård samtaler med Brit-Agnes Sværi, arrangør for Women's March Norway og Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam, varaordfører i Oslo, samt Peggy Hessen Følsvik, Hanne Bjurstrøm, Kari Steen-Johnsen, Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Arrangementets vertskap: Ragnhild Steen Jensen og Kathleen Jennings, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20617Rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg er forfattet av Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad på oppdrag fra LO.

Les mer om, og last ned, rapporten.

 

 

 

Ny LDO-rapport

ldo cedaw2017CEDAW 2017 er Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, kvinnekonvensjonen). Les mer om, og last ned, rapporten.

 

 

 

Media

 

Én av fem opplever seksuell trakassering på jobb. Kronikk av Av Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær LO, Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet, Jørn Eggum , forbundsleder Fellesforbundet og Hanne Bjurstrøm , likestillings- og diskrimineringsombud (Dagbladet, 08.03.17)

Artikkel: Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb (arbeidslivet.no, 08.03.17)

Fakta: Hva er seksuell trakassering? (arbeidslivet.no, 08.03.17)

"Don't grab this pussy". Intervju med Fafo-forsker Mona Bråten (Skepleien, 08.03.17)

Vil slå et slag for pripne og hårsåre jenter (Seniorpolitikk.no, 13.03.17)