Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

torsdag 28. oktober 2021

kl. 14:00–

15:15

Fafo, Borggata 2B, Oslo

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid som omfattes av avtalen. Siden det første vedtaket i 2004, er ni områder i norsk arbeidsliv blitt allmenngjort. Det har vært løpende diskusjoner og vurderinger av hvor godt ordningen virker. Den siste evalueringen, fra juni 2021, er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige vilkår med nordmenn, i tillegg til å hindre konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at lønnstakere i yrker som typisk er omfattet av allmenngjøring har en gjennomsnittslønn som er rundt 25 prosent lavere enn lønnstakere ellers.

Spørsmålene er da om allmenngjøring er en god nok medisin for å sikre likeverdighet, eller er det behov for endringer? Hvordan står det til med etterlevelse og kontroll av at bestemmelsene følges? Finnes det alternative måter å bekjempe lavlønnskonkurranse på? Og hvordan har allmenngjøring påvirket samarbeidet mellom partene i arbeidslivet?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum. Presentasjon (pdf)

Presentasjon av evalueringsrapporten om allmenngjøring av tariffavtaler, ved Fafo-forsker Bjorn Dapi. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved Fafo-forsker Jon Erik Dølvik

Paneldebatt:

  • Rune Dyrvik, Sjømat Norge
  • Per Skau, Fellesforbundet
  • Jon H. Stordrange, NHO Transport
  • Ann-Solveig Sørensen, NNN

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

soa rapport13 2021 evaluering allmenngjoringRapporten «Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler», fra juni 2021 kan lastes ned her.

Rapporten er forfattet av Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad.

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fafo. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hatt en kvalitetssikringsrolle. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Relevante publikasjoner:

Jordfald, Bård , Elin Svarstad og Ragnar Nymoen (2021), Hvem er de lavtlønte? Fafo-rapport 2021:29

Roger Bjørnstad (red.), Jon Erik Dølvik,  Line Eldring, Bård Jordfald, Tom Kornstad, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen, Marina Rybalka og Terje Skjerpen  (2015), Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler Rapport nr 2–2015. Senter for lønnsdannelse.

Revidert faktaflak fra Fafo Østforum: Virkninger av allmenngjorte tariffavtaler (2021)

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 86. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Ann-Solveig Sørensen

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Jon H. Stordrange

NHO Transport

Per Skau

Fellesforbundet

Rune Dyrvik

Sjømat Norge

Jon Erik Dølvik

Fafo

Bjorn Dapi

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Ann-Solveig Sørensen

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Jon H. Stordrange

NHO Transport

Per Skau

Fellesforbundet

Rune Dyrvik

Sjømat Norge

Jon Erik Dølvik

Fafo

Bjorn Dapi

Fafo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum seminar

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

I auditoriet i Annekset

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

28. oktober

kl. 14:00–

15:15

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar

Ann-Solveig Sørensen

Jon H. Stordrange

Per Skau

Rune Dyrvik

Jon Erik Dølvik

Bjorn Dapi

Anne Mette Ødegård