Skip to main content

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

tirsdag 28. september 2021

kl. 14:00–15:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

På seminaret presenterer forskerne hvordan utviklingen har forløpt de siste årene. Valgets vinnere, som blant annet vant på at de skulle redusere forskjellene, kommer også.

Men hvilke virkemidler er det man har – eller ikke har – for å forhindre at vi får flere lavlønte? Vi tar debatten.

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Bård Jordfald og Elin Svarstad og professor Ragnar Nymoen (UiO). Presentasjon (pdf)

Kommentarer og debatt:

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV)
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp)
Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant (Ap)

Møteleder: Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Ny publikasjon

20796Rapporten «Hvem er de lavlønte?» er forfattet av Bård Jordfald, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen.

Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.

Prosjektet er finansiert med støtte fra LO.

 

Andre relevante publikasjoner:

Jordfald, Bård (2021), Lønnsfordeling i grønn sektor. Faktaflak. Fafo

Jordfald, Bård og Elin Svarstad (2020), Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor. Fafo-rapport 2020:13

Jordfald, Bård (2019), Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien. Fafo-notat 2019:20

Jordfald, Bård og Svarstad Elin (2018), Lønnsfordeling i kommunesektoren. Fafo-notat 2018:11

Jordfald, Bård (2018), Lønnsfordeling i privat sektor. Bygg og HORECA. Fafo-notat 2018:19

Jordfald, Bård og Svarstad Elin(2018), Lønnsfordeling i helseforetakene. Fafo-notat 2018:17

Jordfald, Bård og Svarstad Elin (2018), Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet. Fafo-notat 2018:16

Jordfald, Bård og Nymoen, Ragnar (2016), Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Rapport nr 8-2016. Senter for lønnsdannelse.

 

Senter for lønnsdannelse

– et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse
Senter for lønnsdannelse er en møteplass for formidling og diskusjoner om lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskapning og fordeling. Senteret er tverrfaglig orientert, men med særlig vekt på å studere samspillet mellom kollektiv organisering, samfunnsøkonomi og lov- og tariffreguleringer. Les mer om Senter for lønnsdannelse


Temaside hos Fafo

Lønns og arbeidsbetingelser for arbeidstakerne i det norske arbeidsmarkedet har alltid vært et sentralt område i Fafos forskning. Denne forskningen omfatter alt fra registerbaserte dataanalyser knyttet til lønn, lønnsutvikling og lønnsspredning, til kvantitative og kvalitative studier av organisering og regulering av arbeidstid og tilknytningsformer. Oversikt finner du på vår temaside Lønns- og arbeidsvilkår