Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

torsdag 13. januar 2022

kl. 10:00–

11:15

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

I to nye forskningsrapporter, utarbeidet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), undersøker og diskuterer Fafo frivillige organisasjoners rolle i arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

En av rollene frivilligheten fyller, er å støtte unge voksne som bryter med familien. Noen av dem opplever å være nokså alene i verden når de skal forsøke å etablere en voksentilværelse på egenhånd. Våren 2019 etablerte myndighetene en mentorordning som –
i regi av frivillige organisasjoner – skulle gi unge voksne som er i en slik situasjon, noen å høre til. Fafo har evaluert mentorordningen, med vekt på hvordan unge voksne i målgruppen erfarer sin situasjon og hva et mentortiltak kan bety for dem, samt hvordan de frivillige opplever dette. Forskerne finner at denne typen frivillig arbeid er svært krevende, men også at tilbudet kan bety mye for målgruppen når det fungerer godt.

Frivillige organisasjoner har også en viktig rolle i forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Fafo har undersøkt frivillige organisasjoners arbeid finansiert av tilskudd til forebyggende virksomhet fra IMDi og 20 kommuner i årene 2017–2019. I det forebyggende arbeidet står organisasjonene fritt til å foreslå arbeidsformer. Forskerne finner at mens noen satser på dialog og deltakende endringsarbeid, velger andre mer konfronterende arbeidsmåter.

På seminaret tematiserte vi frivillige innsatser mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Vi spurte: Hva er det rimelig å forvente at frivillige organisasjoner skal kunne løse av oppgaver? Treffer frivilligheten som utøves målgruppens behov?

Program

Velkommen ved Anna HagenTønder, forskningsleder ved Fafo 

Oppdragets bakgrunn og formål ved Benedicte Barkvoll, avdelingsleder Oppvekst og frivillighet, divisjon for Analyse og Mangfold, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Presentasjon av to nye Fafo-rapporter ved Fafo-forskerne Beret Bråten og Ragna Lillevik. Presentasjon (pdf)

Panelsamtale med innledende kommentarer fra:

Nancy Herz, statssekretær (Ap), Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Himashi Saltbones Patel, prosjektleder Røde Kors Mentorfamilie, Oslo Røde Kors

Elisabeth Grøtteland, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ingrid Smette, postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model og ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Spørsmål til panel og til forskere fra salen og fra seere 

Oppsummering ved Benedicte Barkvoll, IMDi

Møteleder: Anne Hagen Tønder, Fafo

Nye publikasjoner

På dette seminaret lanseres to nye rapporter fra prosjektet Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

20799Rapporten Noen å høre til. Mentorordninger for unge som har brutt med familien sin, forfattet av Beret Bråten og Ragna Lillevik, ble ferdigstilt 20. desember 2021. (Fafo-rapport 2021:32).

Fafo har sett nærmere på tre av tiltakene i mentorordningen: «Røde Kors Mentorfamilie», Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) sitt tilbud «Ressursvenn» og nettverket «Sammen» i regi av Oslo Krisesenter. I tillegg har vi vært observeratører under møter i Mentorhub.

 

 

20783Rapporten Samtale og strid. Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, forfattet av Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik, ble ferdigstilt 6. mai 2021. (Fafo-rapport 2021:16)

 

 

 

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Benedicte Barkvoll

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ingrid Smette

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Elisabeth Grøtteland

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Himashi Saltbones Patel

Oslo Røde Kors

Nancy Herz

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Anna Hagen Tønder

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Ragna Lillevik

Fafo

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Benedicte Barkvoll

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ingrid Smette

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Elisabeth Grøtteland

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Himashi Saltbones Patel

Oslo Røde Kors

Nancy Herz

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Anna Hagen Tønder

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Ragna Lillevik

Fafo

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

I auditoriet i Annekset

13. januar

kl. 10:00–

11:15

13. januar

kl. 10:00–

11:15

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer
I auditoriet i annekset

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer

Benedicte Barkvoll

Ingrid Smette

Elisabeth Grøtteland

Himashi Saltbones Patel

Nancy Herz

Anna Hagen Tønder

Beret Bråten

Ragna Lillevik