Skip to main content

Fafo-seminar med boklansering

Grønne tariffavtaler

mandag 8. juni 2020

kl. 09:00–10:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Dette er spørsmål som ble belyst da Fafo og HK inviterte til lansering av boken «Grønne tariffavtaler».

Tradisjonelt har tariffavtalene omfattet lønns- og arbeidsvilkår. I boken hevdes det at tariffavtalene er et egnet instrument til å fremme klima og miljø på arbeidsplassene.

Tre typer krav presenteres i boken:

  • Krav knyttet til transportsektoren – her har Cicero regnet ut klimaeffekten
  • Krav på en rekke områder – klimaeffekten ikke utregnet, men kan med rimelighet regnes som innlysende
  • Krav som vil forplikte partene lokalt til å sette klima på dagsordenen i sitt partssamarbeid

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Bakgrunn for bokprosjektet ved Christopher Beckham, HK

Hva er en grønn tariffavtale? Inger Marie Hagen, redaktør av boken

Grønt krav? Marit Gjelsvik, HK. Presentasjon (pdf)

Kommentarer og samtale med:
Elisabeth Sundset, HK
Marit Gjelsvik, HK
Inger Marie Hagen, redaktør av boken

Spørsmål fra salen og seere

Møteleder: Sissel C. Trygstad, Fafo

Ny bok: Grønne tariffavtaler

Gronne tariffavtaler Fotokreditering GyldendalJon Olav Bjergene og Inger Marie Hagen er redaktører for den ferske boken «Grønne tariffavtaler» som er utgitt på Gyldendal. Forlaget skriver:

Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet. Boken gir innspill til hvordan en felles dugnad kan organiseres gjennom grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler.

Les mer om – og kjøp – boken på nettsidene til Gyldendal

Se nyhetssaken: Grønn omstilling: Kan tariffavtalen brukes som et verktøy i klimakampen? Ja, mener disse forfatterne (FriFagbevegelse, 03.06.20)

 

Temaside

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet. Høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen. Fafo har gjennom mange års forskning god innsikt i partenes organisering og endringer av organisasjonskartet. Gjennom et flerårig forskningsprogram for Arbeids- og sosialdepartementet følger vi utviklingen av de kollektive institusjonene, herunder tariffavtalestrukturen. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på dette temaet kan du finne på vår temaside Organisering og tariffavtaler

Handel og Kontor i Norge (HK)

hk logo1HK er LOs tredje største fagforbund med over 75.000 medlemmer og organiserer de som jobber med handel, reiseliv, finans og mange som jobber på kontor i Norge. Les mer på nettsidene til HK

 

 

 

Økonom

Marit Gjelsvik

Handel og Kontor i Norge (HK)
Forbundsleder

Christopher Beckham

Handel og Kontor i Norge (HK)