Skip to main content

Halvdagskonferanse

Har det europeiske asylsystemet gått ut på dato?

fredag 26. januar 2018

kl. 08:30–12:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Nedenfor kan du laste ned presentasjonen til Nicholas Van Hear.

Alle er enige i at dagens flyktningpolitikk ikke fungerer optimalt. Flyktninger dør i forsøket på å komme til Europa for å søke beskyttelse. Samtidig gjør europeiske regjeringer det de kan for å holde dem ute. Men hva er egentlig alternativene? Vi inviterte til halvdagskonferanse der migrasjonsforskere og samfunnsdebattanter diskuterte dilemmaene, begrensningene og mulighetene som ligger i ulike alternativer for asyl- og flyktningpolitikk i Europa.

Kritikken av det europeiske asylsystemet er etter hvert godt kjent; for å utløse retten til å søke asyl må man sette en fot på europeisk jord, hundrevis av flyktninger dør i forsøket på å komme til Europa for å søke om beskyttelse, og samtidig gjør europeiske regjeringer det de kan for å holde flyktningene ute. Dagens system gir uforutsigbare ankomsttall, gjør at størstedelen av ressursene tilfaller en liten gruppe av flyktningene, og kan bygge opp under høyreekstreme strømninger, ved å gi inntrykk av at ingen har kontroll på innvandringen.

Men finnes det realistiske alternativer? Vi inviterte anerkjente migrasjonsforskere som presenterte nyskapende og interessante perspektiver på den europeiske asylpolitikken. Vi så på konsekvenser av opphopning av flyktninger i nærområdene, ideen om «Refugia», alternative lovlige migrasjonskanaler og konsekvensene av interne maktkamper i EU. I hvilken grad svarer alternativene på de utfordringene vi har i dag, og hvor realistiske er de?

I konferansebolk nummer to hadde vi invitert samfunnsdebattanter til å diskutere norsk migrasjons- og flyktningpolitikk: hva er begrensninger og muligheter i alternativer til det norske asylinstituttet slik vi kjenner det i dag?

Program

08.15 Registrering og kaffe

08.30 Åpning

Velkommen ved Anne Britt Djuve, forskningssjef ved Fafo

Introduksjon ved møteleder Aslak Bonde

08.40 The Common European Asylum System for the Future

Denne delen vil gå på engelsk.

Key note speakers:

Susan Fratzke, analytiker og programkoordinator ved MPI (Migration Policy Institute) som har skrevet om lovlige alternativer for mobilitet for flyktninger (overføringsflyktninger, humanitære visum, familiegjenforening og private sponsorprogrammer).

Nicholas Van Hear, assisterende direktør ved COMPAS (The Centre on Migration, Policy and Society) ved Oxford, har skrevet om flyktninger, konflikt, utvikling, diaspora og transnasjonalisme, og har felterfaring fra land i Afrika, Midtøsten, Sør-Asia og Europa. Han har introdusert ideen om «Refugia», og behovet for å tenke nytt rundt beskyttelse av flyktninger. Lysark (pdf)

Sykdomsforfall:Natascha Zaun, assisterende professor i migrasjonsstudier ved institutt for europastudier ved LSE (London School of Economics and Political Science) og forfatter av boken «EU Asylum Policies - the Power of Strong Regulating States». 

10.10 Pause med enkel servering

10.40 Det norske perspektivet - hva er realistiske politiske løsninger?

Denne delen vil gå på norsk

Vi setter søkelys på begrensninger og muligheter ved ulike alternativer til dagens asylsystem, det norske handlingsrommet og hva som kan være Norges rolle i utforming av ny Europeisk asylpolitikk.

Fafo-forskerne Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten gir oppspill til paneldebatt.

Norske stemmer i samtale med Aslak Bonde:
Nils August Andresen, Minerva
Sylo Taraku, Agenda
Frode Forfang, UDI
André Møkkelgjerd, NOAS

12.00 Slutt

Tidligere Fafo-arrangementer

Program og presentasjoner kan lastes ned fra seminarenes nettside. Opptak av seminarene kan ses på Fafo-tv.

Fafos temaside 

På temasiden Asyl og migrasjon finner du lenker til Fafo-forskerne som jobber med temaet, relevante publikasjoner og prosjekter.

Key note speakers: Bok - rapport - blogg

eu asylum policies natascha zaunBoken «EU Asylum Policies - The Power of Strong Regulating States» er forfattet av Natascha Zaun. Boken er utgitt på Palgrave, og ble lansert på et arrangement ved Institute for European Studies i Brussel i april 2017. Les om, og kjøp boken, her

 

 

2017 mpi rapp tracing the channels refugees use to seek protection in europeRapporten «Tracing the Channels Refugees Use to Seek Protection in Europe» er forfattet av Susan Fratzke og Brian Salant, og utgitt av Migration Policy Institute (MPI) i semptember 2017.  Les om, og last ned, rapporten.

 

 

2016 blogpost imagining refugiaBloggposten «Imagining Refugia» er forfattet av Nicholas Van Hear. Han leder prosjektet The Refugia Project (2015-2020).