Skip to main content

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen

Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

torsdag 15. oktober 2015

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Middle East 2Situasjonen i Syria betegnes som en av verdens verste humanitære katastrofer. Flere millioner har flyktet til nabolandene Jordan og Libanon. Hvordan klarer flyktningene seg i nabolandene? Er kapasiteten sprengt, eller bør de huse enda flere? Får flyktningene den beskyttelsen de trenger? Fafo har forsket på flyktningstrømmene i Midtøsten i mange år, ikke minst blant syriske flyktninger i Libanon og Jordan gjennom den siste krisen.

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, Fafo

Innledninger
Mark Taylor, Fafo: På Flukt fra Syria: hvem og hvor?

Svein Erik Stave, Fafo: Flyktninger i Jordan: Integrering og utfordringer

Tone Sommerfelt, Fafo: Beskyttelse av barn i leire i Jordan

Bendik Sørvig, Flyktninghjelpen: Å hjelpe der de er. Internasjonal nødhjelp i Syria

Nora Ingdal, Redd Barna: En tapt generasjon? Situasjonen for barn og unge i Syria-krisen

Paneldiskusjon

Møteleder: Kristian Takvam Kindt, Fafo 

Fra Aleppo til Alvdal:
Et globalt perspektiv på flyktningkrisen

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen: 13., 15. og 20. oktober 2015.

Krigen i Syria har skapt den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Dette får store konsekvenser for nærområdene, en rekke EU-land – og norske kommuner. For å forstå flyktningsituasjonen og hvordan vi skal håndtere den, inviterte Fafo til en serie på tre frokostseminar om disse spørsmålene: Hvor kommer de fra, hva kommer de til og hvordan er vi rustet til å ta imot dem? Hvordan er situasjonen i nærområdene? Hvordan bør europeisk asylpolitikk innrettes? Hvordan organisere for at flyktningene skal kunne bosettes på en effektiv og hensiktsmessig måte? På de tre seminarene ble det presentert aktuell forskning som utgangspunkt for diskusjon med politikere, forvaltning og sivilt samfunn. De tre seminarene:

Tirsdag 13. oktober: Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk. Seminarprogram. Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Torsdag 15. oktober: Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?
Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Tirsdag 20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene? Seminarprogram.  Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Temasider

Les mer om Fafos forskning på

Midtøsten og Nord-Afrika

Flyktninger og fordrevne

Vold og konflikter

Relevante Fafo-publikasjoner

Stave, Svein Erik and Solveig Hillesund (2015), Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market. Fafo-report 2015:16. Nettutgave (pdf 3 MB)

Christophersen, Mona (2015), Securing Education for Syrian Refugees in Jordan (International Peace Institute)

Christophersen, Mona (2015), As Divisions Entrench, Is Syria Headed for Permanent Split? IPI Global Observatory (http://theglobalobservatory.org/ august 2015)

Sommerfelt, Tone & Mark  B. Taylor (2015), "The big dilemma of small soldiers: Recruiting children to the war in Syria". Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Web edition. Oslo: NOREF.

Taylor Mark, (2015), "Law guns and money: regulating war economies in Syria and beyond" (Noref, Clingendael)

Christophersen, Mona, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes (2013), Ambivalent Hospitality. Fafo-report 2013:48. Nettutgave (pdf 1,14 MB)

Christophersen, Mona (2013), Protest and reform in Jordan: Popular demand and government response 2011 to 2012 Fafo-report 2013:50. Web edition (pdf 1,34 MB)

Thorleifsson, Cathrine and Mona Christophersen (2013), Lebanese Contradictory Responses to Syrian Refugees Include Stress, Hospitality, Resentment. Policy Brief published by Fafo and The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB), June

Tidligere seminarer

29. januar 2013, Fafo breakfast: Syrian refugees in Jordan: dynamics and consequences

17. desember 2012, Fafo-frokost i samarbeid med tidsskriftet Internasjonal Politikk: Syrias rolle i Midtøsten - konsekvenser av borgerkrigen

6. mars 2012, Fafo-frokost: Syria brenner: Hvordan påvirker krisen nabolandene?