Skip to main content

Fafo-frokost

Kinas utfordringer i Hanens år

tirsdag 7. februar 2017

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA er på frysepunktet, mens Norge har "normalisert" forholdet til Kina. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina gjennom Hanens år? Fafo hadde invitert Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Xi Jingping har kommet halvveis i sin periode som Kinas president, og utfordringene står fortsatt i kø. Donald Trump har akkurat blitt innsatt som Amerikas nye president. Forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA er uklart etter Trumps trusler om handelskrig og direkte utfordring av ett-Kina-politikken. I Kina etterlyses det tøffere motsvar til Trumps trusler, samtidig som frihandel og globalisering er sentralt i omleggingen av den kinesiske økonomien.

Mange av de største byene i Kina er plaget av alvorlig luftforurensning, og folk er bekymret for konsekvensene. Kritikere av regimet har fortsatt trange kår, og den nye NGO-loven, som innebærer strengere reguleringer av frivillige organisasjoner, gjør det vanskeligere for alternative stemmer å bli hørt. Det forventes at Xis etterfølger blir presentert i november, men ennå er det ingen tegn til hvem det kan være. Flere lurer på om Xi kommer til å «ta en Putin» og dermed bryte med normene for utskifting av ledere. Og over det hele henger spørsmålet om Kina kan fortsette sin økonomiske vekst, det som i størst grad har gitt kommunistpartiet legitimitet hos folket frem til nå.

Her hjemme står vi overfor en «ny vår» i forholdet mellom vårt lille land og kjempen i øst. Hva betyr det egentlig, og hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina gjennom Hanens år?

Program


Velkommen
ved Tone Fløtten, Fafo  

Innledninger ved
Kristin Dalen, Fafo. Lysark (pdf)
Mette Halskov Hansen, UiO. Lysark (pdf)
Jo Inge Bekkevold, IFS
Henning Kristoffersen

Paneldebatt og spørsmål fra salen

Møteleder: Tone Fløtten

 

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialoger med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)