Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»
Fafofrokost med rapportlansering
Onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Julie Lødrup

Førstesekretær

Hans Ole Rian

Knut Alfsen

Hanne Øverland

Styreleder
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. I lys av digitalisering og nye tilknytningsformer har Fafo sett nærmere på hvordan kunstnernes organisasjoner jobber med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser.

For kunstnere er det vanlig å jobbe som selvstendig næringsdrivende med eget foretak eller å ta oppdrag som frilanser. Dette er tilknytningsformer som mange spår vil prege det nye arbeidsmarkedet, der langt færre får nyte godt av faste ansettelser og forutsigbar inntekt.

Digitaliseringen har fått stor betydning innen musikk, scenekunst og litteratur gjennom muligheter for økt formidling, men utfordrer også etablert praksis for kompensasjon for bruk av åndsverk.

På denne Fafofrokosten spør vi hvordan organisasjonene jobber for å fremme medlemmenes inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press. Hva er effektive virkemidler når oppdragsgiver ikke nås gjennom tariffavtaler? Er det noe å lære for andre yrkesgrupper som ser en vekst i nye typer tilknytningsformer? Hvordan kan organisasjonene sikre medlemmenes økonomiske interesser når teknologien og plattformene er internasjonal? Kan de mange små organisasjonene innen kunst og kultur styrke sin posisjon gjennom mer forpliktende samarbeid? Eller er man fortsatt for ulike?

Representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet var invitert til å diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO. 

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Kristine Nergaard presenterer utfordringer når det gjelder inntekt, rettigheter, digitalisering og samarbeid

Samtale mellom

• Julie Lødrup, førstesekretær, LO
• Knut Alfsen, forbundsleder, Norsk Skuespillerforbund
• Hans Ole Rian, forbundsleder, CREO – forbundet for kunst og kultur
• Hanne Øverland, styreleder, Norske Kunsthåndverkere

Samtalen ble ledet av Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Publikasjon

20719Den nye Fafo-rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring» er forfattet av Fafo-forskerne Kristin Jesnes og Kristine Nergaard på oppdrag fra LO.

Les sammendrag av rapporten

Last ned nettutgave

 

 

 

Prosjekt

Les mer om prosjektet Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet