Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet

Prosjektleder

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Jesnes

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Ansettelsesformer

Prosjektperiode

 
august 2018
mars 2019

Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

Mens digitaliseringen forventes å redusere etterspørselen etter mange yrker, peker nye studier på at det forventes vekst innenfor de kreative yrkene. Men arbeidstakere i slike yrker vil ofte stå overfor utfordringer i det «nye» arbeidslivet: mange vil ha løs tilknytning og flere oppdragstakere, det vil bli færre faste stillinger, økonomisk usikkerhet og færre rettigheter når det gjelder sosiale goder.

De kreative – og særlig de kunstneriske – yrkesgruppene er som regel godt organisert. De fleste kunstnerorganisasjonene i dag jobber med tema knyttet til lønn, inntekt, rettigheter og kontraktsforhold – uavhengig av om de organiserer lønnstakere eller andre grupper.

I dette prosjektet beskriver vi organisasjonene innen kunst og kultur, med vekt på størrelse, type medlemmer, oppgaver og avtaleforhold. Vi spør: Hvilke tilknytningsformer benyttes og er dette i endring? Hva er viktig for medlemmenes rettigheter og sikkerhet i arbeidslivet? Hvilke tjenester tilbyr forbundene i bransjen sine medlemmer? Er det muligheter for tettere samarbeid mellom fagforbundene innen kunst og kultur?