Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Menneskehandel i norsk arbeidsliv

onsdag 11. desember 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

Menneskehandel innebærer å utnytte en person med bestemte tvangsmidler, og er regulert i straffeloven. Selv om det utvilsomt foregår menneskehandel også i norsk arbeidsliv er det vanskelig å si noe sikkert om omfanget. Det er bare avsagt to rettskraftige dommer som gjelder menneskehandel i norsk arbeidsliv. Hvorfor er det så vanskelig å komme denne kriminaliteten til livs? Og hvordan kan vi bli bedre på å bekjempe den?

I den nye Fafo-rapporten ser vi på utfordringer på tre viktige innsatsområder: avdekking av menneskehandel, hjelp og bistand til ofrene, og etterforsking og straffeforfølgelse. I tillegg rydder vi i begrepene. Det hersker en forståelig forvirring blant mange: Hva er menneskehandel og hva er grov sosial dumping? Er menneskehandel det samme som slaveri? Og hva er «moderne slaveri»? Usikkerhet om hva som er hva gjør det også vanskeligere å handle og samarbeide på tvers av etater og organisasjoner.

Prosjektet er utført på oppdrag av Oslo Kommune og finansiert av KS v/ Program for storbyforskning. Kommunene i Norge – i samarbeid med staten, fagbevegelsen, frivillig sektor eller andre aktører – har viktige oppgaver i arbeidet mot menneskehandel. Vi finner at det er et stort engasjement og en etterspørsel etter mer kunnskap. Samtidig ligger det noen grunnleggende utfordringer i spørsmålet om hvilke muligheter man har til å bistå mulige ofre for menneskehandel, noe som også påvirker hvorvidt man kan avdekke og etterforske menneskehandel.

Last ned presentasjonen til Fafo-forskerne Anette Brunvskis og Anne Mette Ødegård

Program

Velkommen ved Rolf K. Andersen, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Anette Brunovskis, Fafo

Deretter tre tematiske bolker:

Avdekking
Innlegg: Anne Mette Ødegård, Fafo
Kommentar: Pål Andresen Skaufjord, Arbeidstilsynet 

Bistand og beskyttelse til ofre
Innlegg: Anette Brunovskis, Fafo
Kommentar: Veronica Hegertun, NAV Grünerløkka, i Human Trafficking Support Oslo

Etterforsking og straffeforfølgelse av personer og nettverk som står bak utnytting
Innlegg: Anne Mette Ødegård, Fafo
Kommentar: Rune Sivertsen, Oslo politidistrikt

Spørsmål fra salen og fra seere som fulgte seminaret på Fafo-tv

Møteleder: Rolf K. Andersen, Fafo

Ny publikasjon

20732Den nye Fafo-rapporten «Menneskehandel i arbeidslivet» er forfattet av Fafo-forskerne Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård. Les mer om rapporten.
Last ned nettutgaven (pdf).

Prosjektet er utført på oppdrag fra Oslo kommune, og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning. Les mer om prosjektet Menneskehandel i arbeidslivet

 

 

Tidligere publikasjoner om menneskehandel

Brunovskis, Anette and Rebecca Surtees (2015), Preventing human trafficking. Positive Deviance methodology in practice. Fafo-report 2015:22. Web edition (pdf)

Brunovskis, Anette and Rebecca Surtees (2015), Reframing trafficking prevention. Lessons from a “Positive Deviance” approach. Fafo-report 2015:21. Web edition (pdf). 

Fafo’s Research on Human Trafficking: A Bibliography (2012). Web edition (pdf)

 

Temasider om arbeidsinnvandring

EUs østutvidelse i 2004 ble startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. Følg utviklingen hos Fafo Østforum

Arbeidsinnvandringen har hatt både positive og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Norske bedrifter har fått økt tilgang på arbeidskraft, men utviklingen har også ført til større problemer med lavlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Siden 2004 har Fafo gjennomført en rekke studier knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer og utviklingen i det felles europeiske arbeidsmarkedet. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Arbeids- og bedriftsvandringer 

Politioverbetjent

Rune Sivertsen

Menneskehandelavsnittet, Oslo politidistrikt
Sosialkonsulent

Veronica Hegertun

NAV Grünerløkka, i Human Trafficking Support Oslo
Seniorinspektør

Pål Andresen Skaufjord

Arbeidstilsynet