Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

tirsdag 23. juni 2020

kl. 09:00–10:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterer vi rapporten, og ser funnene i lys av koronakrisen.

Plattformarbeid er et begrep som brukes for å beskrive arbeid som organiseres via digitale plattformer, der plattformene fungerer som mellomledd mellom kunder og de som utfører arbeidet. Foodora, Wolt og Uber er eksempler på slike plattformer i Norge.

Plattformarbeiderne er ofte klassifisert som selvstendig næringsdrivende og får betaling etter hvor mange oppdrag de utfører. Lønns- og arbeidsvilkårene styres i stor grad av plattformens algoritmer.

Selv om plattformarbeid er et marginalt fenomen i de nordiske landene, har plattformbaserte forretningsmodeller etablert seg innenfor bransjer som generelt kjennetegnes av lav organisasjonsgrad og avtaledekning, og der provisjonsbetaling og selvansettelse er relativt normalisert. På seminaret presenteres omfanget av plattformarbeid i de nordiske landene og hvordan utviklingen har blitt møtt av myndigheter og parter.

Koronakrisa har tydeliggjort usikkerheten mange plattformarbeidere står i: Som selvstendig næringsdrivende har de ikke samme rett til sykepenger og dagpenger som arbeidstakere. I møte med pandemien, har de nordiske regjeringene utvidet inntektssikringen for selvansatte, noe som også kan komme plattformarbeidere til gode. På dette seminaret spør vi hvordan det har vært å være plattformarbeider i koronaens tid. Og vil den økonomiske krisa og økt arbeidsledighet i kjølvannet av pandemien bidra til å gjøre plattformarbeid mer attraktivt for en større del av arbeidsstyrken, og på den måten gi den til nå marginale nordiske plattformøkonomien en ny vår?

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, forskningsleder på Fafo Lysark - pdf

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forsker Sigurd M. Nordli Oppegaard Lysark -pdf

Samtale
Om å jobbe i plattformøkonomien under koronakrisen og regjeringens tiltak for selvstendig næringsdrivende:
Vegard Einan (H), statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet
Espen Utne Landgraff, Foodora-syklist
Björn Audunn Blöndal, med-gründer i Pressworks

Spørsmål fra salen og seere*

Møteleder: Jon Erik Dølvik, forsker I, Fafo

* Seere som følger direktesendingen på Fafo-tv kan sende spørsmål på sms til telefonnummer 469 10 718 eller via chat-funksjon.

Ny publikasjon

temanord 2020 513Den ferske rapporten Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses er redigert av Kristin Jesnes og Sigurd M. Nordli Oppegaard fra Fafo.

Rapporten er del av prosjektet Nordic Future of Work, finansiert av Nordisk ministerråd, og er utgitt i TemaNord-serien til Nordisk ministerråd. Les abstract
Last ned / download web edition (pdf)

I rapporten kartlegger forskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige:

  • Framveksten og utviklingen av plattformarbeid i de nordiske landene
  • De sentrale utfordringene disse formene for arbeid reiser for de nordiske arbeidslivsmodellene
  • Lønns- og arbeidsvilkårene til arbeidere i den nordiske gig- og plattformøkonomien
  • Måten plattformarbeid så langt har blitt møtt og håndtert av de nordiske statene og arbeidslivspartene

Les nyhetssak om rapporten: Så gick det när Uber mötte Norden (Arbeidsliv i Norden, 01.06.20)

Les intervju med Fafo-forsker Sigurd M. Nordli Oppegaard: Krisen kan bli en ny vår for plattformarbeid i Norden (Norden.org, 03.06.20)

 

Andre publikasjoner fra prosjektet:

Steen, Jørgen Ingerød, Johan Røed Steen, Kristin Jesnes and Rolf Røtnes (2019), The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries. Nordic Innovation. Last ned / download web edition (pdf)

Hotvedt, Marianne Jenum and Natalie Videbæk Munkholm (2019), Labour law in the future of work. Introduction paper. Nordic future of work Working paper 1. Last ned / download web edition (pdf)

Dølvik, Jon Erik and Kristin Jesnes (2018), Nordic labour markets and the sharing economy. Report from a pilot project. TemaNord 2018:516. Nordic Council of Ministers. Last ned / download web edition (pdf)

Alsos, Kristin, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim (2017), Når sjefen er en app. Fafo-rapport 2017:41. Last ned nettugave (pdf)Prosjektet Nordic Future of Work

Forskningstema som utforskes i prosjektet: digitalisering, nye former for sysselsetting og de juridiske og regulatoriske utfordringene som arbeidslivets parter, regjeringer og nordiske arbeidsmarkedsmodeller står overfor i dag. Det fellesnordiske prosjektet er ledet av Fafo på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Mer om prosjektet «Nordic Future of Work»

 

Nordisk ministerråd

nordisk ministerraadNordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd ble dannet i 1971 og er, til tross for navnet, i virkeligheten ikke ett, men flere ministerråd. Det finnes i dag 11 konstellasjoner av fagministerråd samt samarbeidsministrenes ministerråd. Les mer på nettsidene til Nordisk ministerråd

Rapporten som i dag lanseres er en TemaNord-rapport. TemaNord er en publikasjonsserie for resultatene av det forskningsbaserte arbeidet i ulike arbeidsgrupper og prosjekter som finansieres av Nordisk ministerråd. Innholdsmessig dekker TemaNord alle emner som det offisielle nordiske samarbeidet omfatter. Alle TemaNord utgis som responsive online-publikasjoner. TemaNord trykkes ikke.