Skip to main content

Fafofrokost i samarbeid med Unio og LO

Psykososialt arbeidsmiljø – Norge er ikke engang på pallen

onsdag 30. mars 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Å være i verdenstoppen i arbeidsmiljø er en realistisk ambisjon for Norge. Det finnes detaljerte bestemmelser for fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, men vi henger etter både når det gjelder bevissthet om og reguleringer av det psykososiale området. Vi er ikke engang på pallen!

De aller fleste tilbringer store deler av livet på jobb, og en god arbeidssituasjon gjør at vi holder ut lenge. Men om lag 15 prosent av sykefraværet kan knyttes til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen. Det handler først og fremst om arbeidssituasjon, innhold i arbeidet og samhandling. LO og Unio ønsker nå et krafttak på dette området.

I en ny undersøkelse svarer tre av fire LO-tillitsvalgte at det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskeligere å jobbe med enn andre arbeidsmiljøforhold. Flere resultater, i tillegg til et nytt notat som er utarbeidet for Unio om arbeidsorganisering, ble presentert på seminaret. Spørsmål som ble belyst var:

  • Hvordan skal vi oppnå ambisjonen om å være verdensmestre i arbeidsmiljø?
  • Trengs det nye reguleringer?
  • Hva kan gjøres for å forebygge sykdom og utstøting fra arbeidslivet?
  • Hvordan jobbes det konkret med psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassene?

Program

Velkommen og introduksjon ved møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av resultater fra tillitsvalgtpanelet og Unio-undersøkelsen ved Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mona Bråten. Presentasjon (pdf)

Kommentarer fra STAMI ved forsker Håkon Johannessen. Presentasjon (pdf)

Hvordan jobbes det med det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen? Møteleder i samtale med:

  • Tormod Aarum, hovedtillitsvalgt for HK-klubben ved IKEA Furuset
  • Irene Hjertner, hovedverneombud Oppvekst og utdanning, Trondheim kommune

Panel. Møteleder i samtale med:

  • Ragnhild Lied, Unio
  • Julie Lødrup, LO
  • Anne Louise Aartun Bye, NHO

Fafo: Ny rapport og nytt faktaflak

10365Fafo-rapporten «Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor» er forfattet av Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen. Les mer og last ned rapporten. Prosjektet Kjønnsperspektiv i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Unio, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet.

 

Faktaflaket «LO-tillitsvalgtpanel: Samarbeid om psykososialt arbeidsmiljø» er forfattet av Rolf K. Andersen og Mona Bråten, og er en del av prosjektet LOs tillitsvalgtpanel.Last ned faktaflak (pdf).

Kronikk: Slitne flinke piker. Hvorfor er sykefraværet høyest i kvinneyrkene i offentlig sektor? av  Ragnhild Steen Jensen, forsker Fafo og Inger Marie Hagen, tidl. forsker Fafo. (Dagsavisen, 28.03.22)

Unio: Nybrottsarbeid for arbeidsmiljøet

Unio vil forsterke arbeidet med å betre det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Regelverket er for lite konkret både når det gjeld førebygging og oppfølging. Både tilhøyrande forskrifter og HMS-arbeidet må styrkast. Les artikler i Unio Perspektiv

LO: Hva er egentlig psykososialt arbeidsmiljø – og hvordan jobbe med det?

Godt forebyggende psykososialt arbeidsmiljøarbeid handler om å se på egenskaper ved arbeidsmiljøet heller enn egenskaper ved individet. Dette er partene i arbeidslivet skjønt enige om. Men hva betyr det i praksis? Les artikkel på nettsidene til LO

Andre relevante publikasjoner

Arbetsmiljöverket i Sverige har jobbet med flere prosjekter på tema.