Skip to main content

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

tirsdag 8. mars 2016

kl. 14:00–

17:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Det siste halvåret har både kjønnsfordelingen i direktørstillinger i Telenor og bruk av renholder i hjemmet vært en del av den offentlige debatten. Dette illustrerer likestillingskampene i øvre og nedre sjikt av det norske arbeidslivet. Har de noen fellestrekk? Og finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende sykepleiere, kvinnelige leger, kvinnelige direktører og lavtlønte innvandrerkvinner? Dette er spørsmålene som ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

8mars kvinne18mars kvinne28mars kvinne3

 

 

 

 

 

Program


Velkommen
ved Tone Fløtten, Fafo

Innlegg

Mari Teigen, ISF: Machokultur på toppen av næringslivet? Lysark (pdf)

Clara Bratholm, Ylf: Om puteaksjon og gravide i norske sykehus

Mahmona Khan, forfatter: Arbeid som frigjøring. Lysark (pdf)

Heidi Nicolaisen, NAV/Fafo og Hanne Kavli, Fafo: Kan ikke, vil ikke eller får ikke? Innvandrede kvinner i deltidsjobb. Lysark (pdf)

Claus Jervell, LDO: Likestilling i arbeidslivet sett gjennom Ombudets saker

Anna H. Tønder, Fafo: Status og «kvinnefag». Lysark (pdf)

May-Len Skilbrei, UiO: Fra vaskekjerring til renholdere

Paneldebatt

Finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende direktørfruer og lavtlønte innvandrerkvinner?

I panelet: Cathrine Sandnes (Manifest Tankesmie), Mari Teigen (ISF), Clara Bratholm (Ylf), Mahmona Khan, Claus Jervell (LDO) og May-Len Skilbrei (UiO)

Debattledere: Sissel Trygstad og Anne Britt Djuve, Fafo

Møteledere: Sissel Trygstad og Ragnhild Steen Jensen, Fafo

 

Presse

Fafo-forsker Ragnhild Steen Jensen ser fram til dagens likestillingsseminar (Fri Fagbevegelse, 08.03.16)

 

 

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cathrine Sandnes

Manifest Tankesmie

Claus Jervell

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Mahmona Khan

Utgir bøker på Aschehoug

Clara Sofie Bratholm

Yngre legers forening (Ylf)

Mari Teigen

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Ragnhild Steen Jensen

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Anna Hagen Tønder

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cathrine Sandnes

Manifest Tankesmie

Claus Jervell

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Mahmona Khan

Utgir bøker på Aschehoug

Clara Sofie Bratholm

Yngre legers forening (Ylf)

Mari Teigen

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Ragnhild Steen Jensen

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Anna Hagen Tønder

Fafo

Hanne Cecilie Kavli

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Det siste halvåret har både kjønnsfordelingen i direktørstillinger i Telenor og bruk av renholder i hjemmet vært en del av den offentlige debatten. Dette illustrerer likestillingskampene i øvre og nedre sjikt av det norske arbeidslivet. Har de noen fellestrekk? Og finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende sykepleiere, kvinnelige leger, kvinnelige direktører og lavtlønte innvandrerkvinner? Dette er spørsmålene som ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Det siste halvåret har både kjønnsfordelingen i direktørstillinger i Telenor og bruk av renholder i hjemmet vært en del av den offentlige debatten. Dette illustrerer likestillingskampene i øvre og nedre sjikt av det norske arbeidslivet. Har de noen fellestrekk? Og finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende sykepleiere, kvinnelige leger, kvinnelige direktører og lavtlønte innvandrerkvinner? Dette er spørsmålene som ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars

kl. 14:00–

17:30

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Det siste halvåret har både kjønnsfordelingen i direktørstillinger i Telenor og bruk av renholder i hjemmet vært en del av den offentlige debatten. Dette illustrerer likestillingskampene i øvre og nedre sjikt av det norske arbeidslivet. Har de noen fellestrekk? Og finnes det likestillingsutfordringer som er felles for deltidsarbeidende sykepleiere, kvinnelige leger, kvinnelige direktører og lavtlønte innvandrerkvinner? Dette er spørsmålene som ble reist på Fafos 8. mars-arrangement.

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten

8. mars på Fafo

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

I auditoriet i Annekset

8. mars

kl. 14:00–

17:30

8. mars

kl. 14:00–

17:30

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars på Fafo
I auditoriet i annekset

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

8. mars på Fafo

May-Len Skilbrei

Cathrine Sandnes

Claus Jervell

Mahmona Khan

Clara Sofie Bratholm

Mari Teigen

Ragnhild Steen Jensen

Sissel C. Trygstad

Anna Hagen Tønder

Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten