Skip to main content

Fafo-webinar med rapportlansering

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

onsdag 2. juni 2021

kl. 09:00–10:15

Hvem lever i Norge som irregulære migranter, altså uten lovlig opphold? Hvilke muligheter og begrensninger har lokale myndigheter til å påvirke deres situasjon? Dette har Fafo undersøkt i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. På dette webinaret presenterte vi rapporten.

For nasjonale myndigheter er det et mål at det skal være vanskelig å leve i Norge uten gyldig oppholdstillatelse. Hensikten er at flest mulig av de det gjelder, selv skal velge å forlate landet. Derfor får ikke irregulære migranter arbeidstillatelse eller tilgang på velferdsstatens sikkerhetsnett, og de lever dermed svært utsatte liv.

På webinaret presenterte vi hva vi vet om hvem som lever som irregulære migranter i storbyene, og hvordan lokalt ansatte opplever sine møter med disse menneskene. Vi ser særlig på utfordringer og løsninger knyttet til helsetjenester, tjenester rettet mot barn, tilbud om bolig, regulering av arbeid, og sikkerhet.

Våre funn viser at den restriktive nasjonale politikken preger arbeidet til lokalt ansatte som møter irregulære migranter. Storbyene har utviklet få lokale svar på utfordringene de opplever. Det gjør at de ansatte i «førstelinjetjenestene» ofte står alene om å finne ut hvorvidt og hvordan de kan bistå irregulære migranter. Flere funn ble presentert på webinaret.

Program

Velkommen  ved Jon Horgen Friberg, Fafo-forsker

Bakgrunn for prosjektet ved Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen

Presentasjon av den nye rapporten ved Fafo-forskerne Guri Tyldum og Ragna Lillevik. Presentasjon (pdf)

Kommentarer fra
Jonas Bals, rådgiver i LO
Jostein Skjelnes, gruppeleder operativ gruppe, Utlendingskontrollseksjonen i Vest Politidistrikt, stedsplassert Bergen Sentrum politistasjon
Kirsti Bryne Rykkje, rådgiver og systemansvarlig ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger
Linnea Näsholm, virksomhetsleder for Helsesenteret for papirløse migranter Oslo

Spørsmål fra seerne

Møteleder: Jon Horgen Friberg, Fafo

Ny publikasjon

20782Fafo-rapporten «Irregulær bistand. En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter» er forfattet av Ragna Lillevik og Guri Tyldum.

Les sammendrag og last fritt ned rapporten.

 KS logo FOU Program for storbyrettet forskningProsjektet er utført på oppdrag fra Bergen kommune,
og finansiert av KS Program for storbyrettet forskning.

 

 

Virksomhetsleder

Linnea Näsholm

Helsesenteret for papirløse migranter Oslo
Rådgiver og systemansvarlig

Kirsti Bryne Rykkje

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger
Gruppeleder operativ gruppe

Jostein Skjelnes

Utlendingskontrollseksjonen, Vest Politidistrikt
Rådgiver

Jonas Bals

LO