Skip to main content

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen

Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk

tirsdag 13. oktober 2015

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Antallet flyktninger som strømmer til Europa har satt den europeiske flyktning- og asylpolitikken på prøve. På papiret er det en felles avtale om registrering av flyktninger og åpne grenser. I praksis styrkes grensekontrollene og mange land registrerer ikke lenger asylsøkere.

Hvilke alternativer i det juridiske rammeverket for europeisk flyktning- og asylpolitikk er det mulig å se for seg? I hvilken grad styres migrasjonen av reguleringer? Hva er Norges rolle – utenfor EU, men som del av Schengen- og Dublin-avtalen?

Program

Velkommen ved Anne Britt Djuve, forskningssjef ved Fafo

Innledninger
Vigdis Vevstad, Sonconsult: Europas flyktning- og asylpolitikk
Guri Tyldum, Fafo: Migrasjon, motivasjon og menneskesmuglere
Sylo Taraku, LIM: Alternativer til dagens asylordning
Ingunn Bjørkhaug, Fafo: FNs system for kvoteflyktninger, løsningen på asylutfordringene?
 
Panel - kommentarer og debatt
Vidar Helgesen, statsråd med ansvar for EØS-saker og forholdet til EU
Bård Vegar Solhjell, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget
Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
 
Møteledere: Jon Rogstad og Silje Sønsterudbråten, Fafo

Fra Aleppo til Alvdal:
Et globalt perspektiv på flyktningkrisen

Fafos frokostserie om flyktningsituasjonen: 13., 15. og 20. oktober 2015.

Krigen i Syria har skapt den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Dette får store konsekvenser for nærområdene, en rekke EU-land – og norske kommuner. For å forstå flyktningsituasjonen og hvordan vi skal håndtere den, inviterte Fafo til en serie på tre frokostseminar om disse spørsmålene: Hvor kommer de fra, hva kommer de til og hvordan er vi rustet til å ta imot dem? Hvordan er situasjonen i nærområdene? Hvordan bør europeisk asylpolitikk innrettes? Hvordan organisere for at flyktningene skal kunne bosettes på en effektiv og hensiktsmessig måte? På de tre seminarene ble det presentert aktuell forskning som utgangspunkt for diskusjon med politikere, forvaltning og sivilt samfunn. De tre seminarene:

Tirsdag 13. oktober: Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk
Seminaret ble strømmet - se opptak på Fafo-tv

Torsdag 15. oktober: Kan syriske flyktninger hjelpes der de er? 
Seminarprogram. Seminaret ble strømmet - se opptak på Fafo-tv

Tirsdag 20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene? Seminarprogram. Seminaret ble strømmet - se opptak på Fafo-tv

Relevante Fafo-publikasjoner

Bollingmo, Guri C., May-Len Skilbrei og Ellen Wessel (2014), Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl). Fafo-rapport 2014:01. Nettutgave (pdf 707kb)
 
Weiss, Nerina (2013), Normalitet i limbo. Asylbarn med endelig avslag. Fafo-rapport 2013:47. Nettutgave (pdf 2.40 mb)
 
Øien, Cecilie (2012), A sense of control. Why rejected asylum seekers move out of reception centres. Fafo-paper 2012:09 Web edition (pdf 540kb)

Øien, Cecilie og Synnøve Bendixsen (2012), Det riktige valget? Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur. Fafo-rapport 2012:37. Nettutgave (pdf 3,6 mb)

Sønsterudbråten, Silje (2012), Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet. Fafo-rapport 2012:38. Nettutgave (pdf 6.70mb)
 
Øien, Cecilie and Silje Sønsterudbråten (2011), No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway. Fafo-report 2011:03. Web edition (pdf 655kb)

Øien, Cecilie (2010), Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere. Fafo-rapport 2010:20. Nettutgave (pdf 1.96mb)

Sønsterudbråten, Silje (2010), Veien videre. Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser. Fafo-rapport 2010:46. Nettutgave (pdf 680kb)

Friberg, Jon Horgen (2004), Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt. Fafo-notat 2004:33 Nettutgave (pdf 349k)