Completed projects

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren


Fafo-reports and papers

Fafo-notat 2013:01
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Project period

November 2010
November 2011