Completed projects

knowledge-development-on-labour-migration-to-norway

Since 2010 Fafo Institute for labour and social research and the Frisch center for economic research has cooperated on a joint research program about labour migration to Norway, funded by the Norwegian ministry of labour. The main purpose of the research programme is to develop better understandings of the factors which influence flows of labour migrants to Norway, the development of wages and working conditions among labour migrants, and how labour migration affects the Norwegian labour market and economy. The research questions will be analyzed from different disciplinary perspectives and using different data sources. Sociologists, economists and lawyers participate in the project, and the empirical analyses are based on linked administrative registers, quantitative surveys and qualitative interview data.


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2016:02
Jon Horgen Friberg
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?

Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation

Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Fafo-rapport 2011:27
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Fafo-rapport 2011:09
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos

Fafo-notat 2011:21
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2007:27
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena


Publications

  • Søkelys på Arbeidslivet

  • Tidsskrift for Velferdsforskning

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins
  • European Journal of Industrial Relations

LenkeBernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Jon Erik Dølvik
Challenges for European Social Models

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Mari Brekke Holden
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Nettutgave


Nettutgave


Dunja Kazaz
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector

Web edition


Erlend Aas
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren

Nettutgave


Jon Erik Dølvik
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Trends, conditions and challenges

Lenke


Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

C. S. Sundt
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

Project management

Jon Horgen Friberg

Cooperating researchers

Bernt Bratsberg
Mari Brekke Holden
Knut Røed
Camilla Schjetlein Sundt
Lea Thanh Nga Tran
Marte Eline Ulvestad
Janis Umblijs

Commissioned by

Ministry of Labour and Social Affairs

Project period

January 2010
December 2015