Completed projects

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Commissioned by

KS

Project period

January 2012
December 2014