Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie


Fafo-reports and papers

Fafo-notat 2019:22
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Erfaringer fra to pilotkommuner

Fafo-notat 2018:13
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

Project management

Jon Rogstad

Project participant(s)

Mathilde Bjørnset

Project period

June 2017
June 2021