Skip to main content

Skills reform for workers: What can we learn from the Nordic Countries?


Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

Researchers

Project period

  • Start:
    January 2023
  • End:
    August 2023

Commissioned by

LO

Sustainable development goals