Skip to main content
  • Ester Bøckmann, Siri Handloegten, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård

Arbeidsmigrasjon i usikre tider

Oppdaterte tall og analyser

  • Fafo-notat 2024:15
  • Fafo-notat 2024:15

I år er det 20 år siden EU-utvidelsen mot øst. EU-utvidelsene førte til den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig og den største innvandringen til Norge noensinne. I dette notatet har vi samlet oppdatert kunnskap om arbeidsmigrasjon til Norge og i EU/EØS siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Utgangspunktet er hvordan en aldrende befolkning i Europa, pandemi, krig, utviklingen i viktige avsenderland for arbeidskraft og Brexit har påvirket inn- og utvandring av arbeidskraft.

  • Published: 11. June 2024
  • Ordering ID: 10409