Skip to main content
Kristine Nergaard og Elin Svarstad

Hva kan vi lære av historien?

Framtidens arbeidsliv: Notat 1

  • Fafo-notat 2019:14
  • Fafo-notat 2019:14

Notatet tar for seg historien til Norsk Arbeidsmandsforbund. Fra stiftelsen i 1895 har forbundet gjennomgått store endringer, både når det gjelder antall medlemmer og hvilke yrkesgrupper som har utgjort hoveddelen av medlemsmassen. Vi skisserer hovedtrekkene i forbundets utvikling fram til i dag, og avslutter med å gi en oversikt over hva som kjennetegner de mest sentrale medlemsgruppene i dag.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

  • Published: 12. August 2019
  • Ordering ID: 10304