Fafo reports

Search publications

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik

Fafo-rapport 2017:14

Nettutgave

Project: Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragna Lillevik

Published: 2017 Id-nr.: 20622