Fafo reports

Search publications

Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2014:45

Nettutgave

Prosjekt: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Tove Midtsundstad

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20392