Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport

Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad