Fafo reports

Rapportsøk-en

Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen

Johan Røed Steen