Fafo reports

Search publications

Kontinuitet og endring
Familiepraksis og kvinners yrkesdeltakelse blant innvandrere i Norge
Avhandling for Ph.d. graden.

Hanne C. Kavli

Fafo-rapport 2020:08

Last ned nettutgave

| English summary

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2020 Id-nr.: 20743