Fafo reports

Search publications

Trender i arbeidslivs- og velferdspolitikken fram mot 2035

Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder