Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:26
  • Mona Bråten (red.)

Omstilling i norske virksomheter

Fafos Rådsprogram 2009–2011

  • Fafo-rapport 2011:26
 
Denne rapporten presenterer casestudier i fem virksomheter i ulike sektorer. Virksomhetene er vidt forskjellige, men i løpet av de siste tre til fem årene har de alle gjennomgått omfattende omstillinger for å tilpasse seg ytre endringer. Vi har gjort et dypdykk ned i bestemte omstillingsprosesser i følgende virksomheter: Umoe IKT og Umoe iTet, Coop, Eramet samt kommunene Rana og Molde. I tillegg har vi gjort en nærmere analyse av partssamarbeidets rolle i fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter. Innledningsvis gir Gudmund Hernes et bakteppe for de fem casestudiene.
  • Published: 21. February 2011
  • Ordering ID: 20217
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-829-0 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-830-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143