Skip to main content

Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

Project period

  • Start:
    November 2016
  • End:
    May 2017

Commissioned by

  • Kommunal og moderniseringsdepartementet