Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Johanne Stenseth Huseby og Anne Mette Ødegård

Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2022

  • Fafo-rapport 2023:20
  • Fafo-rapport 2023:20

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel i 2022. Fjoråret var blant annet preget av stor etterspørsel etter arbeidskraft etter en periode med høy arbeidsledighet under koronapandemien. Den økonomiske situasjonen i virksomhetene og oppdatert kompetanse blant arbeidstakerne er områder som belyses. Videre har vi spurt om hva LO bør prioritere i den kommende kongressperioden. Lønn er nå det viktigste for de tillitsvalgte. Andre temaer er betydningen av etnisk mangfold, likestillingsarbeidet i virksomhetene og rekruttering av kvinnelige tillitsvalgte. Det er også spørsmål om håndtering av seksuell trakassering og psykiske helseplager på arbeidsplassene.

  • Published: 11. October 2023
  • Ordering ID: 20856


Event