Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Researcher

    Academic background:

    Ph.d., Department of Economics, Universitety of Oslo.

    Master in social economics, University of Oslo.


Research areas:

Wage formation | Collective agreements | The introduction programme for refugees in Norway

+47 97484863
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Cecilie Aagestad
Fafo-rapport 2022:17
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-notat 2022:07
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2022:02
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Other publications

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen

Dagens Næringsliv

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021 , 2021

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler , 2021

  • Project management: Bjorn Dapi
  • Project management: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Current projects