Skip to main content

Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte - forprosjekt


Fafo skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge og Universitetet i Bergen. Dette er et forprosjekt, der fem forsøksfylker skal delta i forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte.

Det skal blant annet utarbeides en kunnskapsstatus og utvikles et kartleggingsverktøy. Formålet er å få økt kunnskap om hvorvidt kompetansehevende tiltak kan bidra til å styrke arbeidstilknytningen blant langtidssykmeldte arbeidstakere med lange/hyppige sykefravær.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2019
  • Avsluttes:
    mars 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bærekraftsmål