Skip to main content

Heltid og deltid i Fagforbundet


Prosjektet vil supplere studier i et utvalg kommuner med en landsdekkende kartlegging av ansatte og tillitsvalgtes begrunnelser for heltid-deltidsvalg, deres synspunkter på større stillingers effekter på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og oppslutningen om regjeringens og partenes mål om å utvikle en heltidskultur.

Sentrale spørsmål er:

 • Omfanget av deltidsstillinger i blant annet omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
 • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
 • Tillitsvalgtes forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
 • Styrken i deltidskulturen
 • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
 • Oppslutningen om målet om heltidskultur
 • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  februar 2019
 • Avsluttes:
  juli 2019

Oppdragsgiver

 • Fagforbundet