logo fafo 194x64
Jing Liu
+86 18513208800

Forskningstema

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Forsker

Master in Sociology, Peking University, Beijing Master in Dynamics of Health and Welfare, Linköping University Ècole Des Hautes Ètudes en Sciences Socials, Paris

Arbeidsområder

Disaster and living conditions

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Pedersen, P. & Liu, J. (2012). Child Mortality Estimation: Appropriate Time Periods for Child Mortality Estimates from Full Birth Histories. PLoS Med, 9(8). e1001289.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Pedersen, J. & Liu, J. (2014). Health impact of New Pharmaceutical Products in the Context of Health Impact Funds. I S. Chaturvedi et al. (eds.), The living tree: Traditional Medicine and Public Health in China and India. New Dehli: Academic Foundation.

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Zhang, H., Changhui, S. & Jing, L. (2014). Data sources and analysis. Chapter 8 in Stave, S. E. & Flatø, H. (eds.), Measuring Sustainable Development in China — Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI).

  • Pederen, J. & Liu, J. (2010). Appropriate time periods for child mortality estimates from full birth histories. TAG paper. Inter Agency Group for Child Mortality Estimation.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B