Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jing Liu
| +86 18513208800

Forsker

    Master in Sociology, Peking University, Beijing Master in Dynamics of Health and Welfare, Linköping University Ècole Des Hautes Ètudes en Sciences Socials, Paris

Forskningstema
Jing Liu
Pedersen, P. & Liu, J. (2012). Child Mortality Estimation: Appropriate Time Periods for Child Mortality Estimates from Full Birth Histories. PLoS Med, 9(8). e1001289.
Jon Pedersen and Jing Liu

2014

Health impact of New Pharmaceutical Products in the Context of Health Impact Funds
Pedersen, J. & Liu, J. (2014). Health impact of New Pharmaceutical Products in the Context of Health Impact Funds. I S. Chaturvedi et al. (eds.), The living tree: Traditional Medicine and Public Health in China and India. New Dehli: Academic Foundation.
Jon Pedersen and Jing Liu

2014

Data sources and analysis

Zhang, H., Changhui, S. & Jing, L. (2014). Data sources and analysis. Chapter 8 in Stave, S. E. & Flatø, H. (eds.), Measuring Sustainable Development in China — Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI).

Huafeng Zhang

2010

Appropriate time periods for child mortality estimates from full birth histories
Pederen, J. & Liu, J. (2010). Appropriate time periods for child mortality estimates from full birth histories. TAG paper. Inter Agency Group for Child Mortality Estimation.
Jon Pedersen and Jing Liu