Completed projects

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Project manager


Project participant(s)

Roy A. NielsenProject period

November 2010
November 2011

Publications

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

Fafo-notat 2013:01
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

81695