Completed projects

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Project manager


Project participant(s)

Roy A. Nielsen

Commissioned by

KSProject period

January 2012
December 2014

Fafo-rapport 2014:45
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

Fafo-notat 2013:05
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

81783