Current projects

Project manager


Project participant(s)

Mathilde Bjørnset
Kaja ReegårdProject period

 
June 2017
December 2020

Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Fafo-notat 2019:22
Erfaringer fra to pilotkommuner

Fafo-notat 2018:13
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning