Fafo papers

Rapportsøk-en

knowledge-development-on-labour-migration-to-norway

Since 2010 Fafo Institute for labour and social research and the Frisch center for economic research has cooperated on a joint research program about labour migration to Norway, funded by the Norwegian ministry of labour. The main purpose of the research programme is to develop better understandings of the factors which influence flows of labour migrants to Norway, the development of wages and working conditions among labour migrants, and how labour migration affects the Norwegian labour market and economy. The research questions will be analyzed from different disciplinary perspectives and using different data sources. Sociologists, economists and lawyers participate in the project, and the empirical analyses are based on linked administrative registers, quantitative surveys and qualitative interview data.

Project manager


Cooperating researchers

Bernt Bratsberg

Mari Brekke Holden

Knut Røed

Camilla Schjetlein Sundt

Lea Thanh Nga Tran

Marte Eline Ulvestad

Janis Umblijs


Commissioned by

Ministry of Labour and Social AffairsProject period

January 2010
December 2015

Publications

Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015) «Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid». Søkelys på arbeidslivet, nr 3 2015, årgang 32, s. 182-205

Friberg, Jon Horgen (2015), «Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 18, nr 3, 2015, s. 179-197.

Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.

Ødegård, Anne Mette (2014), «Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer». Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014

Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dølvik, J. E. (2013). European Movements of Labour: Challenges for European Social Models. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris.

Dølvik , J. E., Jurado, E. & Brochmann, G. (2013). Introduction: Europe's Immigration Challenge. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris

Holden, Mari Brekke (2014) Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser: Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Tran, Lea Nga Thanh (2014) International Student Migration to Norway: Who stays and who leaves?, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Kazaz, Dunja (2013) The Effect of Labor Migration on Native Wages: An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Aas, Erlend (2013) Effekten av arbeidsinnvandring på priser: En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren, masteroppgave, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Dølvik , J.E. (2013) Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All? Globalization of Knowledge and Knowledge Creation. Nordic Economic Policy Review, Special Issue: Globalization, Labour Market Institutions and Wage Structure, 2013 (1), pp. 35-45. Temanord 2013: 587.

Friberg, J. H., Tronstad, K. R. & Dølvik, J. E. (2012). Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik & Oddbjørn Raaum (2012), "Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration". Paper for conference, Migration: Global Development, New Frontiers, NORFACE, London, 10-13.4.2013

Sundt, C.S. (2012), Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet? En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige, MA oppgave innlevert Økonomisk institutt, mai 2012

Fafo-rapport 2013:31
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Fafo-report 2013:06
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation

Fafo-rapport 2007:27
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena

Fafo-rapport 2011:27
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden

Fafo-rapport 2016:02
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?