Fafo publications

Rapportsøk-en

Kvinner i fagbevegelsen

Fafo-rapport 2013:10
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Representasjon i LO og forbundene

Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Representasjon i LO og forbundene

Project manager


Project participant(s)

Kristine Nergaard
Sissel C. Trygstad

Cooperating researchers

Kristine Nergaard


Commissioned by

LOProject period

January 2012
January 2014
81859