Fafo reports

Rapportsøk-en

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2015:11

Nettutgave

Prosjekt: Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20416

236,00 kr