Fafo reports

Rapportsøk-en

Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet

Beret Bråten og Olav Elgvin

Fafo-rapport 2014:16

Nettutgave

Prosjekt: Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Olav Elgvin

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20363

323,00 kr