Fafo reports

Rapportsøk-en

Gratis kjernetid i barnehager
Sluttrapport

Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle

Fafo-rapport 2014:44

Nettutgave

Prosjekt: Kartlegging av gratis kjernetid i barnehage

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Hedda Haakestad

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20391

352,00 kr