logo fafo 194x64
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

Ordrenummer:

20622

Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik

Fafo-rapport 2017:14
ISBN 978-82-324-0372-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0373-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 127 s, kr 277,- Ordrenr 20622

(pdf 4519 kB)

277,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B