logo fafo 194x64
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?

Ordrenummer:

20639

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Fafo-rapport 2017:31
ISBN 978-82-324-0400-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0401-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 322 s, kr 422,- Ordrenr 20639

422,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B