Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Fafo-rapport 2017:31

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri, Beret Bråten

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20639

422,00 kr