Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen

Johan Røed Steen