Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Fafo-rapport 2016:16
ISBN 978-82-324-0297-7
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 1,6 MB)

Ordrenummer:

20578