Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20578